Personale


Vi forventer, at vores medarbejdere er fagligt dygtige og kan arbejde selvstændigt, tværfagligt, og ansvarligt. Foruden at de er fleksible, kreative, lydhøre, åbne, og ærlige.  Og ikke mindst, at man kan yde omsorg, har respekt for hinanden, og efterfølger Betaniahjemmets værdigrundlag; at alt er muligt, indtil det modsatte er bevidst. Samt at man er indstillet på at ville ’mødes’, sådan at vi sammen kan skabe en god arbejdsplads for hinanden og et godt hjem for beboerne. 

På Betaniahjemmet vægter vi forskellighed. Vi har den indstilling, at alle kan bidrage med noget positivt og spændende til hjemmet uanset etnicitet, baggrund og køn.


Det rummelige arbejdsmarked 


Betaniahjemmet ønsker at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til den ledige nydansker, der gerne vil snuse til livet på en dansk arbejdsplads og plejehjemmets arbejdsfunktioner eller senioren, som har lyst til at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Kernen i disse tiltag er fleksibilitet, samt tryghed gennem en mentorordning. Udover at løfte et socialt ansvar, kan det forhåbentligt betyde en udvidelse af arbejdsstyrken på ældreområdet på sigt.


Elever og studerende


Vi er praktiksted for mange sosu-elever. Vi prioriterer læring og alle elever tilknyttes en praktikvejleder, som de vejledes af i hele deres forløb på Betaniahjemmet. Vi modtager både elever fra Social og sundheds-hjælper, -assistent, og grundforløbsuddannelsen. Derudover har vi med jævne mellemrum studerende fra tandplejerskeuddannelse og andre studerende fra andre uddannelser, der ønsker at lave projekter hvor Betaniahjemmet er involveret.

 Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg

Tel : 38 86 78 04