Grundlæggende værdier


Med udgangspunkt i et kristent livssyn arbejder Betaniahjemmet ud fra nedenstående værdier.

Værdierne og det samlede værdigrundlag udtrykker de holdninger, som vi ønsker, at Betaniahjemmet skal være kendt for.Nærver


Betaniahjemmets medarbejdere arbejder med at være nærværende ved at være mentalt tilstede i nuet

og opmærksom på dig, dine følelser, dine omgivelser, hvad der bliver sagt og relationen til dig og din familie.Vi viser det ved, at vi:


 • Byder alle velkommen i huset
 • Respekterer det unikke og individuelle menneske
 • Viser interesse, lytter anerkendende og er nysgerrige
 • Arbejder kreativt og med fokus på de små detaljer, der betyder noget for dig
 • Giver et kram, når du har brug for det.


Tryghed


Betaniahjemmets medarbejdere arbejder med at skabe tryghed for dig og din familie ved, at vi drager omsorg for dine fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov.

Vi viser det ved, at vi:


 • Er stabile, omsorgsfulde, fagligt kompetente og udviser omhu

 • Giver dig relevante informationer
 • Hjælper dig med det, som du har brug for
 • Holder, hvad vi lover
 • Kender og respekterer din livshistorie
 • Tager medansvar for din livskvalitet
 • Tilbyder et fællesskab men respekterer din individualitet.

Trivsel


Betaniahjemmets medarbejdere arbejder med at skabe trivsel og en meningsfuld hverdag for dig ved, at vi sikrer medmenneskelige rammer, hvor dine forventninger, så vidt det er muligt, opfyldes, og du har mulighed for at få indflydelse på din dagligdag.


Vi viser det ved, at vi:


 • Respekterer dig og din selvbestemmelsesret

 • Tilbyder dig indflydelse på dagligdagens aktiviteter og måltider

 • Tilbyder ferierejser, ture, fester og arrangementer
 • Tager udgangspunkt i dine ønsker, behov, håb og ressourcer. 


Hvis vi i fællesskab skal lykkes, viser vores proces, at vi:


 • Skal have hjertet på rette sted og være mentalt til stede
 • Skal have vilje til at lykkes
 • Skal være opmærksomme relationer
 • Ikke skal begrænse hinanden
 • Skal være åbne overfor fejl
 • Skal huske de gode historier
 • Skal bryde rutinerne, når der er brug for det.

Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg

Tel : 38 86 78 04