Beboer- & kostråd


Fra efteråret 2011 har vi oprettet et beboer- og kostråd. Rådet afholder møde en gang om måneden i spisestuen. Der er ikke valg til rådet, derfor er alle beboere velkomne til at deltage, derved har alle også mulighed for at blive inddraget og tage del i husets gøren og laden.

På møderne vil forstanderen, køkkenlederen og aktivitetslederen være til stede. Beboerne vil her blive inddraget i planlægningen af aktiviteterne på plejehjemmet Betaniahjemmet, samt den daglige kostplanlægning.

Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg

Tel : 38 86 78 04